Variable pristillegg for kombitransport

Satser for BAF og farlig gods

 

BAF-tillegg på ferge mellom Sverige og kontinentet.

Satsene oppdateres månedlig og angis i Euro.

    fra 1.2.17 fra 1.4.17 Fra 1.6.17 Fra 1.7.17
Lasteenheter inntil 6,05 m 11 11 9 8
7,82 m 15 14 12 11
9,15 m 19 18 14 14
13,75 m/trailer 26 25 20 19


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 165 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 110 Euro

 

 

Baneavgifter

Både på norske og svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av henholdsvis BaneNOR og Trafikverket. Fra 2017 har CargoNets priser i hovedsak blitt oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

Avgiftene for 2018

Relasjon

Baneavgift 2018

NOK per teu per retning

Alnabru - Narvik 513
Alnabru - Kiruna 463
Alnabru - Malmö/Trelleborg 163
Bergensbanen 29
Sørlandsbanen 16
Dovrebanen 13
Nordlandsbanen 18