Variable pristillegg for kombitransport

Satser for BAF og farlig gods

 

BAF-tillegg på ferge mellom Sverige og kontinentet.

Satsene oppdateres månedlig og angis i Euro.

    fra 1.2.17 fra 1.4.17 Fra 1.6.17 Fra 1.7.17
Lasteenheter inntil 6,05 m 11 11 9 8
7,82 m 15 14 12 11
9,15 m 19 18 14 14
13,75 m/trailer 26 25 20 19


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 165 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 110 Euro

 

Baneavgifter i Sverige:

På svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av Trafikkverket i Sverige. (Tåglägesavgift, Spåravgift og Olyckasavgift). Fra 2017 vil CargoNets priser i hovedsak bli oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

 

Tidligere har det vært følgende satser per TEU i hver retning som har vært gjeldende. (I tillegg var en del av avgiften inkl. i grunnprisen.)  

Gjelder per
TEU fra

Oslo-Narvik-Oslo (ARE) Oslo-Kiruna-Oslo (ARE) Oslo-Trelleborg-Oslo
01.01.2016 207,97 NOK 185,59 NOK 42,67 NOK / 5,81 EUR
01.01.2015 131,96 NOK 115,15 NOK 42,67 NOK / 5,81 EUR