20180626 Trafikkinformasjon Dovrebanen Uke 34

                                                                                                                                                              Oslo, 26.06.18

Til våre kunder

 

 

Trafikkinformasjon Dovrebanen

 

Liten endring pga overgangen mellom sommer og normalproduksjon:

 

  • Tog 5705 Alnabru – Trondheim 23.08.18 får ny rute
    • Lastefrist 19:30, ny lossetid kl 08:30

 

  • Tog 5710 Trondheim – Alnabru 24.08.18 får ny rute
    • Lastefrist kl 22:00, lossetid søndag kl 07:00

 

 

Kunder med fast kapasitet i tog som ikke kan benytte seg av sine plasser pga endrede laste/lossetider kan få slettet disse uten gebyr ved å kontakte CargoNet kundesenter ved å sende e-post til partner@cargonet.no innen 01.08.2018 kl 12:00

 

 

Med vennlig hilsen

Kundesenter Norge

CargoNet AS