20180928 Endring rutiner ekspedisjonstjenester RC Alnabru

 

Til våre kunder                                                                                                                Oslo, 28.09.18

                                                 

Ombygging av lokaler på RC terminal Alnabru

 

Banenor vil fra 01.10.2018 starte med ombygging av 1 etasje på Alnabru hvor CargoNet ekspedisjon har sine lokaler i dag. Estimert ferdigstillelse av nye lokaler er 31.12.2018

 

CargoNet ekspedisjon blir flyttet til midlertidige lokaler under ombyggingen, som vil kreve noen endringer i forhold til dagens rutiner.

Skilt vil bli satt opp ved innkjøringen til farlig gods filen i løpet av uke 40. Informasjonen vil stå på engelsk.

 

Kommunikasjon med ekspedisjonen vil i hovedsak kun foregå over telefon/E-post

  • Eventuelle skaderapporter.
  • Farlig gods leveres som tidligere via egen gate, ekspedisjon vil fysisk sjekke merking av enheter mot registrert adr informasjon i systemet.
  • Depot spørsmål etc.
  • Ved spørsmål om forsinkelse på tog, henvises det til trafikkinformasjon på web (http://www.cargonet.no/trafikkinfo/er-toget-i-rute/)
  • Ved usikkerhet rundt hvilket tog enheter ankommer i, kontakt oppdragsgiver.

 

Kontaktinformasjon:

Telefonnummer ADR: +47 455 00 318

E-post ekspedisjon: ekspedisjonalnabru@cargonet.no

                                                                                                                                                                                                                        

Med vennlig hilsen

 

CargoNet Kundesenter Norge