20181030 Viktig informasjon Alnabruterminalen

Viktig trafikkinformasjon fra CargoNet AS

Dyvekes vei 2, 0192 Oslo, Kundesenter tlf.+47 916 61 996/+ 47 906 54 800 e-post: booking@cargonet.no

 

Til våre kunder

 

Oslo 30.10.2018

 

Viktig informasjon Alnabruterminalen

 

Det er en feil med kjøreledningen mellom Nyland og Alnabruterminalen.

Dette gjør at vi ikke får kjørt lokomotivene våre ned til terminalen.

 

Foreløpig påvirkede tog:

 

5811 den 30.10.18

5809 den 30.10.18

5515 den 30.10.18

 

Det må påberegnes forsinkelser, foreløpig ingen prognose for åpning.

Følg med på trafikkinformasjon for hvert enkelt tog.

 

 

Med vennlig hilsen

Kundesenter CargoNet

 

Følg med på oppdateringer i trafikken på vår nettside: ”Er toget i rute”.