Banearbeid Bergensbanen 21.-31.03.17

Videre arbeid på sporet mellom Voss og Bergen

På grunn av videre arbeid på sporet mellom Voss og Bergen, vil det bli et avvik på et av våre tog.

Tirsdag 21. – fredag 31.03.17

 Tog 5504 erstattes av tog 95504

  • Ny lastefrist i Bergen kl. 07:00

  • Ordinær lossestart i Alnabru

For avbookinger av plasser i tog med endrede rutetider eller retur som påvirkes av dette, må kundesenteret ha skriftlig varsel senest fredag 24.02.17 kl. 12:00 for eventuell fri avbooking.