Banearbeid Sørlandsbanen 22.09-25.09.2017 [oppdatert]

Dette medfører følgende endringer i vår togproduksjon:

Fredag 22.09.2017

  • Tog 5814 fra Ganddal/Krs - Alnabru får ny rute
    • Lastefrist er uendret, ny lossetid Alnabru lørdag 23.09 kl 06:30
  • Tog 5811 (8003) fra Alnabru - Krs/Ganddal får ny rute
    • Ny lastefrist Alnabru 22.09 kl 18:30, lossetiden blir uendret

Lørdag 23.09.2017

  • Tog 5826 fra Ganddal/Krs - Alnabru blir innstilt.

Søndag 24.09.2017

  • Tog 5821 fra Alnabru/Drammen – Krs/Ganddal blir innstilt
  • Tog 5820 fra Ganddal/Krs - Alnabru får ny lossetid mandag 25.09 ca. kl 07:00

Oppdatering blir sendt ut når vi får bekreftet de nye rutene fra Bane NOR.

Kunder med fast kapasitet i tog som ikke kan benytte seg av sine plasser pga endrede, og laste/lossetider kan få slettet disse uten gebyr ved å kontakte CargoNet kundesenter, eller sende e-post til partner@cargonet.no innen 05.09.2017

Følg med på oppdateringer i trafikken på vår nettside: ”Er toget i rute”. For Jernbaneverkets planlagte arbeid på jernbanen, se denne siden.