Mo i rana

Terminalen midt i Norge.

Terminalen i Mo har 2 gaffeltrucker og 1 Contchamp.

Mo er en "underveis-terminal", som betyr at den har mulighet til å laste og laste tog under stopp på stasjonen, uten at toget blir kjørt til et lastespor. Når slik lasting eller lossing pågår, må det påregnes noe ventetid for sjåfører som skal levere eller hente annen last.

Fartsgrensen på terminalen er 30 km/t. Sjåfører skal stå ved bilen når trucken laster eller losser, og det er påbudt med synlighetsklær eller vernevest.