Organisasjon

CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det svenske godselskapet GreenCargo

Frem til 2010 var selskapet eiet 55% av NSB og 45% av GreenCargo. Siden 2010 er selskapet eiet 100% av NSB som i 2019 skiftet navn til VY.

CargoNets hovedkontor ligger i Schweigaardsgate 23 i Oslo. CargoNet AS er togoperatør med nødvendige sertifikater til å operere godstog i Norge og Sverige. Tidligere var terminaldriften skilt ut i et eget datterselskap, Railcombi AS, men dette ble innfusjonert i CargoNet AS i 2020. Selskapet er majoritetseier i vognselskapet Tømmervogner AS.

Organisasjonen hadde ca. 390 medarbeidere per desember 2020. For mer informasjon, ta kontakt med de enkelte fagområdene.