Organisasjon

CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det svenske godsselskapet GreenCargo.

Fram til 2010 var selskapet eid 55 % av NSB og 45 % av GreenCargo. Siden 2010 er selskapet eid 100 % av NSB.

CargoNet er organisert som et konsern.  Hovedkontoret ligger i Dyvekes vei 2 i Oslo. Morselskapet CargoNet AS er togoperatør med nødvendige sertifikater til å kunne operere godstog i Norge og Sverige. Terminaldriften i Norge er skilt ut i et eget datterselskap, Railcombi AS, som også leverer tjenester til andre jernbaneselskap på flere terminaler. CargoNet er også majoritetseier i vognselskapet Tømmervogner AS.

Konsernet hadde ca. 430 medarbeidere per januar 2017. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med de enkelte fagområdene.