Distribusjon

CargoNets distribusjonsenhet utfører alle former for transport på vei, også andre steder enn til og fra terminalene.

Eksempler på bilutrustning:

 • Vanlig chassis
 • Containerbiler
 • Vekselflakbiler
 • Sidelaster
 • Frys og kjøl
 • Lossing av trykkcontainer
 • Lossing med cellemater og kompressor
 • Bulk og tipping av containere
 • Kranbiler opp til 100 tonn/m
 • Mobilkraner
 • Spesialtransporter med overlengde/-bredde/-høyde/-vekt hvor eventuelt også følgebil er nødvendig

 

CargoNet bistår også med booking i togene samt ulike tjenester på ankomst-/avgangsterminalene.

Avtal tid og pris

For faste oppdrag i angitt tidsperiode inngås fast prisavtale. For enkeltoppdrag avtales pris per oppdrag.

Dieseltillegg

På våre distribusjonspriser påløper et dieseltillegg på grunn av de varierende drivstoffprisene. Tillegget justeres basert på Euro-Shells dieselpriser.

Satser for dieseltillegg ved bildistribusjon:
Gjeldene fra: Norge
15.06.2022 16,5%
01.03.2022 11,5%

01.10.2021

1,5%
01.01.2020 0,0%
01.10.2019 15,2%
01.03.2019 14,5%
01.10.2018 15,4%
01.07.2018 14%
01.01.2018 12,5%
01.02.2017 10,5%
01.09.2016 6,9%
01.03.2016 4,4%
15.01.2015 7,0%