Tollbehandling

CargoNet har egen tollavdeling som håndterer alle typer tolltjenester til konkurransedyktige priser. Selskapet er tilknyttet NCTS og TVINN.

Vi gjør oppmerksom på at det er du som kunde/fraktfører som er ansvarlig for å utstede og tollklarere lastenheter som transporteres med jernbane. Dette gjelder også oppstart og avslutning av transitt- (T1/T2) og eksport- (EAD) dokumenter.

Import 

Gods til Norge må ankomme under standard transitteringsprosedyre (TET/NCTS).

CargoNet AS presenterer en komplett toll-id journal påført samtlige MRN-nummer til svenske og norske tollmyndigheter før grensepassering finner sted. Rapporten fungerer som en ”grensepasseringsattest” og danner også grunnlag for eventuelle kontroller.

- T1/T2 med MRN-nummer skal sendes oss senest kl 14:00 avgangsdag
- For tomme enheter kreves det ikke T1/T2 (OBS! Unntak ved kjøp av nye/brukte lastbærere), kunde registrerer "TOM" i feltet for toll-id på web.
- Vareslag skal registreres i feltet for vareslag på web

Eksport

Gods kan forhåndsfortolles inn i EU. Transittdokumenter er da ikke nødvendig. Klarering skjer på grensepasseringstidspunkt via Strömstad Tullklareringsexpedition i samarbeid med CargoNet.

- T1 og/eller svensk tullid skal sendes oss senest kl 14:00 avgangsdag
- For eksport fra Norge skal også norsk utførsel (TVINN-nummer) oppgis
- Vareslag skal oppgis, registreres i feltet for vareslag på web


Som transportør er CargoNet ansvarlig overfor både svenske og norske tollmyndigheter for at alt lastet gods har en T1/T2 til Norge og T1 og/eller svensk tull-id fra Norge. Enhetene vil ikke bli lastet på tog før dette foreligger.

Grensepasseringstollsted for gods med jernbane

Til Norge: Oslo benyttes både som transitteringstollsted og bestemmelsestollsted - Oslo NO01011A

Fra Norge: Tog over Kornsjø grense - Svinesund SE603340 / Tog over Charlottenberg grense - Eda SE603360

 

Bestemmelsestollsted for avslutning av T2/T1 for sendinger med jernbane til Alnabru: Oslo NO01011A

Prisliste og/eller oppdaterte vilkår for grenseoverskridende frakt med jernbane kan fås ved henvendelse til tollavdelingen.