Variable pristillegg for kombitransport

Satser for BAF og farlig gods

 

BAF-tillegg på ferge mellom Sverige og kontinentet.

Satsene oppdateres månedlig og angis i Euro.

 

SECA Bunker Adjustment Factor for 2019/2020

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) depends on the relation and the length of the loading unit.

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) is subject to restrictions and will be recalculated and published monthly. 

      Fra 1.04.20 Fra 1.05.20 Fra   1.06.20 Fra   1.07.20 Fra   1.08.20 Fra 1.09.20 Fra 1.10.20 Fra 1.11.20 Fra 1.12.20 Fra 1.01.21 Fra 1.02.21 Fra 1.03.21 Fra 1.04.21
Lasteenheter inntil 6,15 m 15-20 fot 11 6 6 10 12 12  10  10 10 13 15 19 20
7,82 m 21-25 fot 14 9 9 14 16 16  14 14  14 18 20 25 27
9,15 m 26-30 fot 18 11 11 17 20 20  17 17  17 22 26 31 34
12,19 m  31-40 fot 22 13 13 20 24 24  20 20  20 27 31 37 41
13,75 m/trailer 41-50 fot 25 15 15 24 28 28  24 24  24 31 36 43 48


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 180 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 120 Euro

 

 

Baneavgifter

Både på norske og svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av henholdsvis BaneNOR og Trafikverket. Fra 2017 har CargoNets priser i hovedsak blitt oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

 

Relasjon

Baneavgift 2021

NOK per teu per retning

Alnabru - Narvik 807 
Alnabru - Kiruna 716 
Alnabru - Malmö/Trelleborg 243 
Alnabru - Halmstad 170 
Bergensbanen 112 
Sørlandsbanen 54 
Dovrebanen 46 
Nordlandsbanen 63