Variable pristillegg for kombitransport

Satser for BAF og farlig gods

 

BAF-tillegg på ferge mellom Sverige og kontinentet.

Satsene oppdateres månedlig og angis i Euro.

      Fra 1.01.19 Fra 1.02.19 Fra 1.03.19 Fra 1.04.19 Fra 1.05.19 Fra 1.06.19 Fra 1.07.19
Lasteenheter inntil 6,15 m 15-20 fot 16  16 18 20 20 21 18
7,82 m 21-25 fot  22 22 24 26 27 28 24
9,15 m 26-30 fot  27 27 29 33 34 35 29
12,19 m  31-40 fot  32  33 35 39 41 42 35
13,75 m/trailer 41-50 fot 37 38 41 46 47 48 41


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 180 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 120 Euro

 

 

Baneavgifter

Både på norske og svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av henholdsvis BaneNOR og Trafikverket. Fra 2017 har CargoNets priser i hovedsak blitt oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

Avgiftene for 2019

Relasjon

Baneavgift 2019

NOK per teu per retning

Alnabru - Narvik 574
Alnabru - Kiruna 514
Alnabru - Malmö/Trelleborg 183
Alnabru - Halmstad 127
Bergensbanen 57
Sørlandsbanen 29
Dovrebanen 24
Nordlandsbanen 33