Variable pristillegg

Satser for BAF, Baneavgifter og farlig gods

SECA Bunker Adjustment Factor for 2021/2022

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) depends on the relation and the length of the loading unit.

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) is subject to restrictions and will be recalculated and published monthly. 

      Fra 1.03.22 Fra 1.04.22 Fra 1.05.22 Fra 1.06.22 Fra 1.07.22 Fra 1.08.22 Fra 1.09.22 Fra 1.10.22 Fra 1.11.22 Fra 1.12.22 Fra 1.01.23 Fra 1.02.23
Lasteenheter inntil 6,15 m 15-20 fot 37 53

53

57

68

67

62

60

70

65

53

54

7,82 m 21-25 fot 49 71 71 76 89 88 81 78 89 82 67 69
9,15 m 26-30 fot 62 89 89 95 116 114 106 102 122 114 92 93
12,19 m  31-40 fot 74 106 106 114 137 134 125 120 141 131 106 108
13,75 m/trailer 41-50 fot 86 124 124 132 158 155 144 138 160 148 120 122


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 206 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 120 Euro

 

 

Baneavgifter

Både på norske og svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av henholdsvis BaneNOR og Trafikverket. Fra 2017 har CargoNets priser i hovedsak blitt oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

 

Relasjon

Baneavgift 2023

NOK per teu per retning

Alnabru - Narvik 955 
Alnabru - Kiruna 845
Alnabru - Malmö/Trelleborg 281
Alnabru - Halmstad 197
Alnabru - Göteborg 131
Alnabru - Brevik 30
Narvik - Malmö 1296
Kiruna - Malmö 1166
Bergensbanen 138
Sørlandsbanen 66
Dovrebanen 57
Nordlandsbanen 78