Variable pristillegg

Satser for BAF, Baneavgifter og farlig gods

SECA Bunker Adjustment Factor for 2021/2022

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) depends on the relation and the length of the loading unit.

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) is subject to restrictions and will be recalculated and published monthly. 

      Fra 1.06.21 Fra 1.07.21 Fra 1.08.21 Fra 1.09.21 Fra 1.10.21 Fra 1.11.21 Fra 1.12.21 Fra 1.01.22 Fra 1.02.22 Fra 1.03.22 Fra 1.04.22 Fra 1.05.22
Lasteenheter inntil 6,15 m 15-20 fot 21 23 24 24 25 30 30 29 33 37 53

53

7,82 m 21-25 fot 28 31 32 32 33 40 40 38 44 49 71 71
9,15 m 26-30 fot 35 38 41 39 42 50 50 48 55 62 89 89
12,19 m  31-40 fot 42 46 49 47 50 60 60 57 66 74 106 106
13,75 m/trailer 41-50 fot 49 54 57 55 58 69 69 67 76 86 124 124


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 196 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 120 Euro

 

 

Baneavgifter

Både på norske og svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av henholdsvis BaneNOR og Trafikverket. Fra 2017 har CargoNets priser i hovedsak blitt oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

 

Relasjon

Baneavgift 2022

NOK per teu per retning

Alnabru - Narvik 878 
Alnabru - Kiruna 778 
Alnabru - Malmö/Trelleborg 260 
Alnabru - Halmstad 182 
Alnabru - Göteborg 119
Alnabru - Brevik 27
Narvik - Malmö 1064
Kiruna - Malmö 945
Bergensbanen 120 
Sørlandsbanen 58
Dovrebanen 49
Nordlandsbanen 67