Ønsker du forsinkelsesinformasjon?

Det er enkelt å få tilsendt forsinkelsesinformasjon på e-post og SMS

Ønsker du forsinkelsesinformasjon tilsendt til e-post og SMS?

Logg inn på din side i kundeportalen og registrer ønsket e-postadresse og mobilnummer som vist på bildet.

Du vil kun få en varsling dersom du har enheter på det forsinkede toget, deretter følg med på "Er toget i rute?"