Ganddal

Norges nyeste terminal.

Ganddal har 2 reachstackere og 2 gaffeltrucker.

Fartsgrensen inne på terminalområdet  er 30 km/t. Synlighetsklær er påbudt.