Virksomheten

Vår kjernevirksomhet er miljøvennlig godstransport på bane i Norge og mellom Norge og Sverige.

Mer om virksomheten

Organisasjon

CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det svenske godselskapet GreenCargo

Mer om organisasjonen

Contact information

Contact information

Jobb i CargoNet

CargoNets virksomhet foregår døgnet rundt, innendørs og utendørs, i Norge og Sverige. Vil du være med?

Jobb i CargoNet

Kontakt

Kontaktinfo for alle fagområder/temaer er listet nedenfor.

Alle fagområder

Vanlige spørsmål

CargoNet er primært en transportør for bedriftsmarkedet. Her finner du svar på spørsmål vi ofte får.

Vanlige spørsmål

Nyheter

Her finner du kundebrev, pressemeldinger og andre nyheter som har vært publisert.

Nyhetsarkiv