Virksomheten

Vår kjernevirksomhet er miljøvennlig godstransport på bane i Norge og mellom Norge og Sverige.

Mer om virksomheten

Organisasjon

CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det svenske godselskapet GreenCargo

Mer om organisasjonen

Contact information

Contact information

Jobb i CargoNet

CargoNets virksomhet foregår døgnet rundt, innendørs og utendørs, i Norge og Sverige. Vil du være med?

Jobb i CargoNet

Kontakt

Kontaktinfo for alle fagområder/temaer er listet nedenfor.

Alle fagområder

Nyheter

Her finner du kundebrev, pressemeldinger og andre nyheter som har vært publisert.

Nyhetsarkiv

Sikkerhet og miljø

Vi bestreber oss på å levere sikkerhet i alle ledd: Skånsom fremføring av gods, med minst mulig belastning for mennesker, materiell og miljø.

Sikkerhet og miljø

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven