Vilkår og betingelser

Her finner du informasjon om generelle transportvilkårvariable pristillegg og valutakurser.

Vilkår og betingelser

Kombitransport

Kombinert transport er vårt tilbud til kunder med egne lastbærere som er godkjent for transport med jernbane.

Kombitransport

Industritog

Industritog er betegnelsen på våre chartertog som er tilpasset en enkelt kunde.

 

Industritog

Distribusjon

CargoNets distribusjonsenhet utfører alle former for transport på vei, også andre steder enn til og fra terminalene.

Distribusjon

Tollbehandling

CargoNet har egen tollavdeling som håndterer alle typer tolltjenester til
konkurransedyktige priser. Selskapet er tilknyttet NCTS og TVINN.

Tollbehandling