Åpenhetsloven

CargoNet AS omfattes av Åpenhetsloven.  Redegjørelsen for 2022 er en del av Vygruppen konsernet sin felles redegjørelse for arbeid med aktsomhetsvurderinger.  Redegjørelsen inngår som en del av styrets beretning og signaturer foreligger der.