Pressemelding 31. august 2018

CargoNet endrer rutetilbudet 

 

Pressemelding 31. august 2018

Nytt transporttilbud til/fra Trelleborg - og hele Norge

CargoNet tilbyr nå et miljøvennlig og effektivt jernbanealternativ til og fra Skåne for frakt av trailere, vekselbeholdere og containere.

Les mer

Bama og Lerøy på toget

Bama Logistikk, SR Group og CargoNet satser grønt, og kjører enda et heltog med frukt og grønnsaker for Bama vestover og sjømat for Lerøy østover.

Les mer

CargoNet satser mot kontinentet

CargoNet satser sørover, og vil fra 3. september kjøre et eget tog til Skåne med direkteforbindelse til kontinentet.

Les mer

Kompensasjonsordning for godstransport på jernbane

1.mars 2016 ble det etablert en midlertidig kompensasjonsordning for godstransport på jernbane i Norge. Ordningen tar sikte på å gi kompensasjon til brukere av jernbane, når infrastrukturen ikke gjør det mulig å fremføre godset. I så måte trer ordningen inn ved svikt i infrastrukturen som fører til innstillinger på godstog.

Les mer