Virksomheten

Vår kjernevirksomhet er miljøvennlig godstransport på bane i Norge og mellom Norge og Sverige.

Jernbanenettet ble åpnet for fri konkurranse på grenseoverskridende godstrafikk i 2003, og på innenlands godstrafikk i 2007. CargoNet er Norges største transportør av gods på jernbane, og tilbyr transport i Norge og til og fra Sverige. Selskapet tilbyr kombitransport (faste transporter mellom de store byene i Sør-Norge og til og fra Nord-Norge) og systemtransport (særskilte tog for industrikunder eksempelvis innen malm, tømmer og flydrivstoff). Vi opererer en miks av leasede og egeneide lokomotiver i kombinasjon med vogner som i hovedsak eies av konsernet.

Illustrasjonsbilder: Kombitog og kart over de kombiterminalene som vi trafikkerer