Tollbehandling

CargoNet har egen tollavdeling som håndterer alle typer tolltjenester til
konkurransedyktige priser. Selskapet er tilknyttet NCTS og TVINN.

Vi gjør oppmerksom på at kunde/fraktfører er ansvarlig for å utstede gyldige tolldokumenter for gods som transporteres med jernbane. Dette gjelder også oppstart og avslutning av transittdokumenter (T1/T2) og eksportdokumenter (EAD). Du som kunde er ansvarlig for at korrekt informasjon/dokumenter oversendes CargoNet før togavgang. I tilfeller hvor kunden ikke har oppgitt korrekt informasjon, forbeholder CargoNet seg retten til å videreføre eventuelle økonomiske krav som debiteres CargoNet av tollmyndighetene. Enheter som mangler tollpapirer ved lastefrist vil ikke bli lastet på tog.

Import til Norge

Tolletaten krever at gods på jernbane til Norge skal ankomme under standard transitteringsprosedyre (TET/NCTS).

CargoNet AS presenterer en komplett journal påført samtlige MRN-nummer til norske tollmyndigheter før grensepassering finner sted. Rapporten fungerer som en ”grensepasseringsattest” og danner også grunnlag for eventuelle kontroller av tollmyndighetene. Jernbane er fritatt for "grensepassering" i NCTS.

  • MRN-nummer kan registreres i ordren via web eller sendes per e-post til booking@cargonet.no senest etter de tollfrister som oppgis i CargoNet sin rutetabell
  • For tomme enheter kreves det ikke transittdokument (OBS! Unntak der lastbærer er varen), i feltet for tollid registreres "tom"
  • Bestilling av tolltjenester fra CargoNet må skje senest 2 timer før togavgang eller senest kl 14:00 mandag til fredag. Bestilling sendes per e-post til toll@cargonet.no

Eksport fra Norge

Gods kan forhåndsfortolles inn i Sverige/EU. Transittdokumenter er da ikke nødvendig. CargoNet (transportøren) er ansvarlig for å rapportere alle svenske tullid'er til Tullverket før grensepassering. Klarering skjer i samarbeid med Strömstad Tullklareringsexpedition.

  • MRN-nummer og/eller svensk tullid kan registreres i ordren via web eller sendes per e-post til booking@cargonet.no senest etter de tollfrister som oppgis i CargoNet sin rutetabell
  • For eksport fra Norge skal også norsk utførsel (TVINN-nummer) oppgis, samt vareslag (grovt vareslag)
  • Bestilling av tolltjenester fra CargoNet må skje senest 2 timer før togavgang eller senest kl 14:00 mandag til fredag. Bestilling sendes per-epost til toll@cargonet.no

Som transportør er CargoNet ansvarlig overfor både svenske og norske tollmyndigheter for at alt lastet gods har en T1/T2 til Norge og T1 og/eller svensk tull-id fra Norge. Enhetene vil ikke bli lastet på tog før dette foreligger.

Grensepasseringstollsted for gods med jernbane

Til Norge: Oslo benyttes både som transitteringstollsted og bestemmelsestollsted - Oslo NO365001

Fra Norge: Tog over Kornsjø grense - Svinesund SE603340 / Tog over Charlottenberg grense - Eda SE603360

 

Bestemmelsestollsted for avslutning av T2/T1 for sendinger med jernbane til Alnabru: Oslo NO365001

Prisliste og/eller oppdaterte vilkår for grenseoverskridende frakt med jernbane kan fås ved henvendelse til tollavdelingen.