Generelle transportvilkår

Produktvilkår 2024

Tilleggstjenester terminal 2024

Baneavgifter 2024

Prisliste ADR 2024

CargoNet vil justere energi og dieseltillegget i takt med strømpris- og dieselutviklingen. Prisene vil justeres med en måneds varsel i takt med de løpende endringer i prisene.

Energi & Dieseltillegg

Variable pristillegg

Satser for BAF

Les mer