Kombitransport

Kombinert transport er vårt tilbud til kunder med egne lastbærere som er godkjent for transport med jernbane.

Transportløsningen er basert på togpendler med daglige avganger mellom de største byene i Norge, og mellom Norge og Sverige.

Ta kontakt med en av våre selgere for mer informasjon og pristilbud.

Kundeportalen er vårt online tilbud kunder som selv ønsker å finne og bestille plass i tog, følge transportene underveis, bestille distribusjon og få oversikt over lastenheter i depot.  Ta kontakt med driftssenteret for å få tilgangsrettigheter.

For mer informasjon om transportvilkår og pristillegg se vilkår.

Illustrasjonsbilder: Kart over CargoNets terminaler og et av våre tog.